Historisch moment

Legend

Vandaag ging de wekker op het gewone tijdstip, hebben we gewoon dezelfde koeien gemolken en gaven ze gewoon dezelfde liters melk als gisteren. En toch was het vandaag een bijzondere dag, zeg maar gerust een historisch moment. Want vandaag is het quotumloze tijdperk aangebroken.

Toen mijn vader 18 was werd het melkquotum ingevoerd. Elke veehouder mocht maar een bepaalde hoeveelheid melk produceren, om boterbergen en melkplassen te voorkomen. Na heel wat jaren van handel in melkquotum, nieuwe regels en ontwikkelingen zitten we nu in 2015. Zónder melkquotum. Wat het gaat brengen? Niemand die het precies weet. Maar wat ik wel weet, is dat er nog steeds kansen en mogelijkheden liggen voor onze mooie melkveesector. En dat is geen grapje!

 

1 april 2015
Sanne van Raalte