Kringlooplandbouw: nieuw gewas

Kringlooplandbouw. Je hebt vast al eens van het woord gehoord. Het principe is simpel: je probeert zoveel mogelijk te boeren zonder aanvoer van buitenaf. In dit kader hebben we weer iets nieuws bedacht. En daarvoor hebben we afgelopen week het land geploegd, vlak gemaakt en een voor ons nieuw gewas gezaaid. Hint: het is voer voor onze koeien. Kun jij raden wat het wordt?