Onze medewerker: mr. worm

Graag stel ik je even voor aan een zeer belangrijke medewerker hier op onze boerderij: de worm. Of liever gezegd een paar miljoen wormen. Deze toppers zijn van groot belang om onze bodem en het gras gezond te houden. Door de gangen van wormen bijvoorbeeld kan regenwater goed weglopen en de wortels kunnen gangen gebruiken om te groeien. Onder de flatsen koeienpoep worden er heel wat jonge wormen groot, die vervolgens zorgen voor een vruchtbare, losse en groeizame bodem. Door bijvoorbeeld vaste mest, dat is mest met stro, te strooien, zorgen wij voor goed voedsel voor onze wormen, die vervolgens weer voor voedingsstoffen voor het gras zorgen. Onze koeien maken daar weer die lekkere melk van. Een prachtig, fascinerend en wonderlijk proces. Wij volgen nu de cursus bodemkunde van Boer aan het Roer, waarin we steeds meer ontdekken van deze bijzondere kringloop op én vooral onder ons bedrijf. Gaaf!

En excuses wormen, voor alle keren dat ik jullie in mijn jeugd door midden heb gehakt. Ik dacht écht dat jullie dat konden overleven…