Topsport!

Wist je dat onze koeien echte topsporters zijn? Anniko bijvoorbeeld gaf vanmorgen 28,6 liter melk, meer dan twee volle emmers! Wij doen er alles aan om onze topsporters zo te begeleiden dat ze deze topprestaties kunnen halen. Dus met uitgekiend voer, een optimale huisvesting en aandacht voor het welzijn en de gezondheid van onze koeien proberen wij te zorgen voor ideale omstandigheden. Zo ‘coachen’ wij onze sporters, zodat zij kunnen ‘shinen’ in de melkstal!

Anniko geeft 28,6 kg melk